Ogłoszenie o konkursie
Konkursy

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka i Obywatela organizowanym w naszej szkole z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka obchodzonego na całym świecie 10 grudnia.

ZADANIA KONKURSOWE

Klasy 0 - 5

Konkurs plastyczny pt. „Prawa i obowiązki ucznia”.

1. Każdy z uczniów tworzy samodzielnie pracę plastyczną na ww. temat techniką dowolną, w formacie A4.

2. Pracę dostarcza ją najpóźniej do 29 listopada do swojego wychowawcy.

3. Z każdej klasy wychowawca wybierze 5 prac, które trafią do finału.

5. Będzie on miał formę głosowania inernetowego na najlepszą pracę.

6. Głosowanie będzie ogłoszone na naszej stronie internetowej - rozpocznie się 2 grudnia o godzinie 12 i potrwa do 5 grudnia do godziny 20:00.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 grudnia.

Materiał informacyjny dla klas 0 - 5: POBIERZ

 

Klasy 6 - 7

Konkurs Wiedzowy o Puchar Dyrektora Szkoły

1. Uczniowie przygotowują się z podanego niżej materiału do pracy własnej.

2. 30 listopada uczniowie na swoich lekcjach historii napiszą test walifikacyjny, który wyłoni trzech laureatów z każdej klasy, którzy będą ją reprezentować podcza finału.

3. Laureaci otrzymają zestaw pytań do opracowania.

4. 7 grudnia na szóstej godzinie lekcyjnej odbędzie sie finał konkursu, który będzie miał formę quizu wiedzowego. Każda klasa wylosuje 3 pytania z wcześniej otrzymanej bazy. 

5. Reprezentacje klas będą miały czas na przygotowanie się do odpowiedzi.

6. Każda klasa typuje także trzyosobową drużynę sportową. Jej zadaniem będzie wykonanie celnych rzutów do kosza z ustalonej pozycji podczas gdy drużyna wiedzowa będzie przygotowywac odpowiedzi do pytań. Za każdy celny rzut klasa otrzyma 1 punkt do klasyfikacji.

7. Odpowiedzi oceniać będzie Jury, w którego składzie będzie Dyrektor szkoły oraz trzech  nauczycieli niebędących wychowawcami klas 6 - 7.

8. W konkursie przewidziane są nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły.

9. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.

Materiały do nauki dla klas 6 - 7: POBIERZ

Materiał informacyjny: POBIERZ

 

Organizatorem konkursu jest Adrian Klawikowski - w razie pytań proszę o kontakt.

Powodzenia!

Numerek na następny dzień
pojawia się po godzinie 15:00.
Dla pewności należy odświeżyć widok strony
z wciśniętym klawiszem CTRL.Regulamin szczęśliwego numerka


Wybierz klasę:Plan ważny od 11.09.2018