"Zielona Szkoła" w Wygoninie
"Zielona Szkoła" w Wygoninie

Zielona szkoła - to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Ma spełniać określone cele dydaktyczno-wychowawcze i integracyjne. Uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce.

Ważnym środkiem przekazu była zabawa z przyrodą i w przyrodzie, która ukazała uczestnikom nowe podejście do siebie nawzajem i do środowiska. Uczniowie brali czynny udział w nowych formach spędzania wolnego czasu, które były ściśle powiązane z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych, eksperymentalnych przyrodniczo-ekologicznych, sportowo-rekreacyjnych, terenowych oraz zajęć uaktywniających ich zdolności i zainteresowania. Specyfiką pracy wychowawczej były zajęcia służące rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, uczących współpracy i współdziałania w zespole, bez względu na wiek, ucząc się przy tym zasad tzw. zdrowej rywalizacji. Systematycznie wdrażano zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz zasady savoir – vivre przy stole. Zajęcia podnosiły samoocenę dzieci, stwarzały okazję przeżycia sukcesu i poczucia własnej atrakcyjności. Podzieleni na dwie grupy: starsi – „Emeryci” i młodsi – „Kartofle”, uczestniczyli w zabawach i grach terenowych, odgadywali ślady i tropy zwierząt. W zajęciach integracyjnych poznawały siebie, bezpieczne zachowania w sytuacjach zagrożenia, udzielały wzajemnej pomocy. Uczestniczyły w wieczorkach podczas których m.in. wzięli udział w dyskotece z konkursami, karaoke, grze „założysz się”, oglądały bajki.

Rozległy i wspaniale zagospodarowany teren wokół budynku sprzyjał aktywnemu  spędzaniu czasu. Park Linowy, składający się z dwóch tras: dla dzieci młodszych i średniej dla starszych, dał dzieciom niesamowitą frajdę i radość.

Atrakcji było co nie miara, nie sposób ich wszystkich wymienić i opisać! To co widzieliśmy, to co zrozumieliśmy i tego czego doświadczyliśmy nie da się nauczyć z żadnej książki, ani podręcznika. Tam trzeba było być i samemu to przeżyć. Samemu doświadczyć, by zrozumieć lepiej.

Ten wyjazd przyczynił się do zintegrowania środowiska, wdrożył uczniów do większej samodzielności, samoobsługi i samodyscypliny.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Anna Reiter, Angelika Wenta, Danuta Makurat i Judyta Gneba-Borówka.

Bezpieczne wakacje
Numerek na następny dzień
pojawia się po godzinie 15:00.
Dla pewności należy odświeżyć widok strony
z wciśniętym klawiszem CTRL.Regulamin szczęśliwego numerka

Wybierz klasę:Plan ważny od 11.09.2018