Dni wolne 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

  • 12 marca 2018 r. (poniedziałek) - rekolekcje
  • 13 marca 2018 r. (wtorek) - rekolekcje
  • 14 marca 2018 r. (środa) - rekolekcje
  • 19 marca 2018 r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  • 02 maja 2018 r. (środa)
  • 04 maja 2018 r. (piątek)
  • 01 czerwca 2018 r. (piątek)

 W tych dniach dla chętnych dzieci organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze  w godzinach od 08.30-13.30.


Numerek na następny dzień
pojawia się po godzinie 15:00.
Dla pewności należy odświeżyć widok strony
z wciśniętym klawiszem CTRL.Regulamin szczęśliwego numerka


Wybierz klasę:Plan ważny od 11.09.2018