Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

Anna Dąbrowska

sprzątaczka

Jadwiga Dułak

woźna

Paulina Kotłowska

sekretarka

Małgorzata Labuda

pomoc nauczyciela

Wiesława Labuda

pomoc nauczyciela

Paweł Szymichowski

pracownik gospodarczy, palacz

Anna Zielke

sprzątaczka