Administracja i obsługa

Pracownicy administracji i obsługi

Anna Dąbrowska

sprzątaczka

Jadwiga Dułak

woźna

Wioleta Nastała

sekretarka

Małgorzata Labuda

pomoc nauczyciela

Wiesława Labuda

pomoc nauczyciela

Arkadiusz Młyński

pracownik gospodarczy, palacz

Anna Zielke

sprzątaczka