Dzień Edukacji Narodowej

19 paź.

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i troskę o wykształcenie dzieci. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. Z tej okazji 19 października br. cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu w sali gimnastycznej. Uczniowie pod kierunkiem p. Anny Reiter oraz p. Justyny Pobłockiej przygotowali wesoły program artystyczny. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.

Tego dnia szczególne życzenia kierowaliśmy w kierunku pani dyrektor Emilii Maszke, gdyż tego dnia obchodziła swoje urodziny.

A. Reiter