Echa dziejów naszych. Cmentarz ewangelicki w Szklanej.

12 kwi.

12 kwietnia odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika na dawnym cmentarzu ewangelickim w Szklanej. Była ona uwieńczeniem działań podjętych w ramach realizacji projektu „Echa dziejów naszych. Cmentarz ewangelicki w Szklanej”, na którego szkoła otrzymała grant w wysokości 15 tys. złotych.  

Wespół z partnerami: Kołem Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónczi” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Długi Kierz oraz mieszkańcami założyliśmy, że uporządkujemy to miejsce oraz oznakujemy je stawiając tablicę informacyjną. Najważniejszym elementem tego projektu było postawienie pomnika, który będzie przypominał nam o osobach pochowanych na tym cmentarzu. Na pomniku umieszczona kwarcową tabliczkę z napisem:

Pamięci dawnych mieszkańców tych ziem, naszych sąsiadów, przyjaciół – braci ewangelików, spoczywającym na tym cmentarzu, których w latach zaborów losy historii sprowadziły na kaszubskie ziemie. 

 Uroczystość odbyła się w obecności księdza diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP Grzegorza Frydy oraz proboszczów parafii pw. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej Krzysztofa Kocha oraz pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach Marka Wery, którzy odmówili modlitwę ekumeniczną za dusze osób pochowanych na cmentarzu.  

Podczas uroczystości zabrzmiały nazwiska osób tu spoczywających oraz przybliżono informacje na temat historii tego miejsca. 

Przedstawiciele społeczności szkolnej, którzy będą opiekunami cmentarza złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicz. Wszystko odbyło się w atmosferze zadumy i refleksji. Przybyli licznie zaproszeni goście oraz mieszkańcy okolicy nie kryli wzruszenia.