Echa dziejów naszych. Cmentarze ewangelicki w Szklanej.

02 sty.