Edukacja z wojskiem

06 cze.

„Edukacja z wojskiem” to program edukacyjno-obronny przygotowany we współpracy Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

17 kwietnia ruszył ogólnopolski nabór do tego programu. Szkoła w Lisich Jamach została zgłoszona do tego programu i 4 czerwca uczniowie klasy 7 wzięli udział w 3 godzinnym szkoleniu, które przeprowadzili żołnierze z 6. Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej w Gdyni.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Uczniowie podczas zajęć zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczeń otrzymał imienny certyfikat potwierdzający udział w projekcie.