Podsumowanie I semestru

06 lut.

Podsumowując wyniki pierwszego  półrocza miałam przyjemność wyróżnić najlepszych uczniów.  

Biorąc pod uwagę oceny śródroczne i oceny zachowania w klasach I-III na miano wzorowego ucznia zasłużyli: 

Klasa I  

 •  Gracjan Nastały,   
 • Marcel Frątczak,   
 • Amelia Kwidzińska,  
 • Michał Lis,   
 • Nikola Walkusz,   
 • Ewa Marcińska, 
 • Milena Makurat   
 • Tatiana Nastała 

Klasa II 

 • Damian Jereczek,  
 • Kaja Labuda,  
 • Agata Wożniak,  
 • Kornelia Brylowska,  
 • Agata Pobłocka,  
 • Amelia Makurat 

Klasa III 

 • Franciszek Stencel,  
 • Oliwia Walkusz,  
 • Małgorzata Damaszk,  
 • Jan Bladowski,  
 • Roksana Treder.

Uczniowie Ci otrzymali przypinkę „WZOROWY UCZEŃ” 

Uczniowie ze 100% frekwencją: 

 • Kuper Aleksandra 
 • Marcińska Ewa
 • Nastały Gracjan 
 • Walkusz Nikola 
 • Jereczek Damian 
 • Bladowski Jan 
 • Formela Aurelia 

Aktywność w konkursach:  

 • Ogólnopolski konkurs „Ekologia w moim domu” – I m. Małgorzata Damaszk 
 • Wojewódzki konkurs: „Wierszy i Fraszek E. Warmowskiej” -  II m. Aleksandra Kupper, Nikola Walkusz 
 • Wojewódzki konkurs plastyczny „Jesień na Kaszubach” – wyr. Damian Jereczek, Małgorzata Damaszk 
 • Dyktando Kaszubskie – III m. Wiktoria Chruścińska 
 • Wiedzy o Kaszubach – I m. Małgorzata Damaszk, wyr. Damian Jereczek 
 • Powiatowy konkurs literacki o Bożym Narodzeniu – II m. Małgorzata Damaszk,  III m. Damian Jereczek 
 • Powiatowy konkurs plastycznym „Malënk na szkle” – III m. Aurelia Formela, wyr. Patrycja Maszk. 
 • Gminny konkurs: „Moja ulubiona postać z bajki” – I m. Aleksander Sobisz, III m. Gracjan Nastały, wyr. Damian Jereczek 
 • Gminny konkurs: „Mój niepełnosprawny przyjaciel” – I m. Damian Jereczek, wyr. Gracjan Nastały, Małgorzata Damaszk 

 

W klasach IV-VIII lokata najlepszych przedstawia się następująco: 

          średnia 

1. 5,17 Dułak Julia, 4a wzorowe 

2. 5,14 Pobłocka Kinga, 6a wzorowe 

3. 5,13 Garska Julia Nadia, 7a bardzo dobre 

4. 5,00 Labuda Eliana Matylda, 7 4a bardzo dobre 

5. 4,93 Grabowska Klaudia Małgorzata, 8a wzorowe 

5. 4,93 Jereczek Oskar,  5a wzorowe 

6. 4,92 Nastała Klaudia Małgorzata, 4a wzorowe 

7. 4,83 Marcińska Amelia, 4a bardzo dobre 

8. 4,82 Walkusz Kacper Allan, 4a bardzo dobre 

 

Biorąc pod uwagę średnią klas, ranking przedstawia się następująco: 

Klasa 4 – 4,04  

Klasa 5 – 4,02 

Klasa 6 – 4,0 

Klasa 7 – 3,8 

Klasa 8 – 3,85 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją to: 

 • Nastała Klaudia,  
 • Walkusz Kacper 
 • Bulczak Ksawery 
 • Lis Krzysztof 
 • Płotka Oskar 
 • Puzdrowski Nikodem 
 • Czaja Aleksandra 
 • Treder Amelia 
 • Treder Agata 
 • Węsierska Anna 

Aktywność w konkursach: 

 • Wojewódzki konkurs na najpiękniejszą prezentację pieśni poświęconej gen. Józefowi Wybickiemu – wyr. Klaudia Grabowska,
 • Powiatowy konkurs plastycznym „Malënk na szkle” – I m. Nikola Stencel,  
 • Powiatowy konkurs „Méster bëlnégò czëtaniô” – III m. Julia Dułak
 • Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju – II m. chłopcy
 • Gminny konkurs „Méster bëlnégò czëtaniô” – I m. Julia Dułak, wyr. Patrycja Wittka, Klaudia Grabowska 
 • Konkurs „HAFT KASZUBSKI WE WSPÓŁCZESNEJ MODZIE” – II m. Julia Dułak, II m. Anna Jererczek
 • Gminny konkurs „Bombka Bożonarodzeniowa” – I m. Oskar Jereczek
 • Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju – I m. chłopcy, III m. dziewczyny

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, ich rodzicom za zaangażowanie i godne reprezentowanie naszej szkoły we wszelkich konkursach, które przyczyniają się do rozsławiania naszej szkoły w regionie.  

Szczególne podziękowania kieruję w stronę nauczycieli, którzy zapalają młodych ludzi pasją i zachęcają do rozwijania własnych talentów.    

Dyrektor Szkoły