Gdzie szukać wsparcia?

Instytucje oferujące wsparcie

Wykaz instytucji i osób, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kaszubskie Centrum Medyczne
w Sierakowicach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Sąd Rejonowy
w Kartuzach

Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kartuzach

Komisariat Policji
w Sierakowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Komenda Powiatowa Policji
w Kartuzach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kartuzach

Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Żukowie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żukowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
w Szklanej

Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy Sierakowice

Powiatowy Urząd Pracy
w Kartuzach

Punkt nieodpłatne pomocy prawnej
w Sierakowicach

Porady prawne z zakresu prawa rodzinnego
w Sierakowicach

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Gdańsku