Dożywianie w roku szkolnym 2020/2021

02 wrz.

W roku szkolnym 2020/2021 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Smaczne Sierakowice.