Nauka zdalna od 29 marca 2021 r.

26 mar.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje że na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. 
 
Wszystkie zajęcia od klas „0” do VIII będą realizowane zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Szczegółowe informacje udostępniane będą rodzicom poprzez e-dziennik.