Niesamowita 100. lekcja języka polskiego w klasie IV

08 lut.

Niedawno na lekcji języka polskiego jeden z moich kolegów zwrócił uwagę, że niedługo będzie setna lekcja. Pani Aldona Skorowska zaproponowała, że możemy uczcić te zajęcia w szczególny sposób.

8 lutego na wtorkową lekcję języka polskiego w kl. IV,  moi koledzy i koleżanki: Kornelia Gilla, Seweryn Langa, Nikodem Janneck i Krzysio Lis przygotowali gry i zabawy, takie jak: krzyżówki, zagadki, wykreślanki, quizy dotyczące lektur i wiadomości z gramatyki i literatury języka polskiego. Zwycięskie grupy zostały nagrodzone. Wspaniałe nagrody w postaci medali i ramek do zdjęć własnoręcznie wykonali: Krzysio Myszk i Dominika Markowska. Cała klasa świetnie się bawiła tego dnia. Wspomnienia z tej lekcji zapamiętamy na długo.

                                      Dominika Markowska klasa IV