Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I

19 lut.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, iż od 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I funkcjonujących przy tutejszej szkole.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych określają regulaminy znajdujące się w zakładce Rekrutacja. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (58) 684 68 09 lub w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania stosownych wniosków do oddziałów przedszkolnych upływa 12 marca 2021 r. do godz. 14:00, a do klasy I 10.08.2021 r.