Wybory do Małego Samorządu Szkolnego

27 wrz.

Od kilku lat w naszej szkole działa Mały Samorząd Szkolny. Tworzą go dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I-III. Opiekunem jest p. Halina Winczewska. Zadaniem Małego Samorządu jest aktywizacja oraz integracja uczniów klas młodszych i przygotowanie ich do samorządnej działalności w klasach starszych.

17 września uczniowie klas II i III wybrali zarząd Małego Samorządu. Wybory poprzedziła krótka kampania wyborcza, w której wystartowało 4 uczniów klasy III. Kandydaci zaprezentowali swoje pomysły na działalność samorządu w tym roku szkolnym.

Głosy komisyjnie podliczyła klasa II pod okiem p. Haliny Winczewskiej. Przewodniczącą – zdecydowaną większością głosów- została wybrana Julia Dułak. Do zarządu weszli jeszcze Hubert Bartelik i Filip Płotka.