II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

02 cze.

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – św. Jan Paweł II.

Hasło to przyświecało finałowi „II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II, który odbył się 2 czerwca 2021 r. w SP im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Formuła finału, czyli III etapu konkursu, była ustna. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć przed komisją konkursową na wylosowane przez siebie pytania. Naszą szkołę reprezentowały dwie finalistki z klasy VIII: Julia Gnyba i Natalia Dułak.

Anna Reiter