Ślubowanie

28 maj

28 maja uczniowie klasy pierwszej wraz ze swoją wychowawczynią – panią Sylwią Piotrowską mieli swój wielki dzień!!! Odbyło się ich uroczyste ślubowanie i pasowanie. Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane uroczystość ta nie mogła się wcześniej odbyć.

Na początku ksiądz wikariusz poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieci, a następnie rozpoczęła się akademia. Był polonez, pytania uczniów klasy drugiej do pierwszaków dotyczące naszej dużej i małej ojczyzny, zasad ruchu drogowego, a także patrona szkoły –
ks. Anastazego Sadowskiego. Potem nastąpił najważniejszy moment, czyli ślubowanie pierwszoklasistów, którzy zobowiązywali się m.in. wykonywać obowiązki ucznia oraz pasowanie przez panią dyrektor. Miłą niespodzianką były także upominki i dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców oraz podarunki przygotowane przez klasę drugą wraz z panią Haliną Winczewską. Dzieci otrzymały także elementarze w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnictwa pt. „Mała książka – wielki człowiek”.

Przy okazji uroczystości ślubowania i pasowania – wspomniano również o innym ważnym dniu, który miał miejsce 26 maja – czyli o Dniu Matki. Uczniowie wyrazili wdzięczność
i podziękowania swoim mamom poprzez recytację wierszyków, zaśpiewanie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym”, piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane prezenty.

Podczas całego wydarzenia był obecny także sztandar szkoły oraz pani Maria Klajn – opiekun.

Na zakończenie pierwszoklasiści zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia ze swoimi rodzicami, księdzem wikariuszem, panią dyrektor i panią Sylwią, po czym udali się na poczęstunek do swojej klasy, za którego przygotowanie serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów klasy pierwszej.

Sylwia Piotrowska