OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA SZKOŁY

14 paź.

14 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły. Miało ono wyjątkowy charakter – wzięło w nim udział wielu zaproszonych gości. Swoją obecnością tak ważną dla całej społeczności szkolnej uświetnili wszyscy, dzięki którym udało się zrealizować plany dotyczące rozbudowy placówki. Były więc podziękowania, przemówienia, życzenia oraz wiele słów wdzięczności dla tych, bez których realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa.

Jak podkreśliła w swoim przemówieniu pani dyrektor Emilia Maszke, rozbudowa była dedykowana w głównej mierze najmłodszym dzieciom, ponieważ do tej pory korzystały one z pomieszczeń pobliskiego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej. Szkoła zyskała nowe sale dydaktyczne, bibliotekę połączoną ze świetlicą, stołówkę oraz pomieszczenia gospodarcze.

Całość uroczystości uświetnił program artystyczny przygotowany przez obie grupy przedszkolne.

Na zakończenie nastąpiło poświęcenie sal, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz tradycyjne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. Tym samym nowa część budynku szkolnego została oficjalnie otwarta.

Dzień ten pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej, jako wielkie wydarzenie, które potwierdziło, że marzenia o nowej części szkoły stały się rzeczywistością.

Inwestycja kosztowała około 3 mln zł i została zrealizowana przy dofinansowaniu w wysokości 1,8 mln zł uzyskanym przez gminę Sierakowice.

Marta Hodorowicz