Bibliotekarz

Judyta Gneba-Borówka
bibliotekarz

Poniedziałek: 11:35-13:35
Środa: 7:50-8:50, 10:35-12:35
Piątek: 10:35-11:35, 12:35-13:35