Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

Aleksandra Dąbrowska-Konkol

Nauczyciele

Aleksandra Dąbrowska-Konkol

edukacja matematyczna

Mateusz Frąckiewicz

wiedza o społeczeństwie

Stefan Gawin

wychowanie fizyczne

Krystyna Głodowska

edukacja przedszkolna

Judyta Gneba-Borówka

biologia, przyroda, język kaszubski

Anna Gołowacz

język niemiecki

Danuta Klajn

edukacja wczesnoszkolna, technika

Maria Klajn

edukacja przedszkolna

Joanna Koniuszewska

plastyka

Izabela Labudda

nauczyciel wspomagający

Maciej Lewandowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Makurat

język angielski, logopedia

Jacek Mielewczyk

historia, wychowanie do życia w rodzinie

Anita Peplińska

pedagog

Żanetta Penkowska

matematyka

Sylwia Piotrowska

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Ireneusz Płotka

informatyka

Justyna Pobłocka

muzyka

Anna Reiter

religia, kaszubski

Kamila Sobolewska-Milarczyk

język angielski

Aldona Skorowska

język polski

Jeremi Stępiński

chemia, fizyka

Alicja Wenta

edukacja przedszkolna

Halina Winczewska

edukacja wczesnoszkolna