Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

Aleksandra Dąbrowska-Konkol

Nauczyciele

Aleksandra Dąbrowska-Konkol

edukacja matematyczna

Anna Reiter

religia, język kaszubski, doradztwo zawodowe

Sylwia Piotrowska

edukacja wczesnoszkolna, pedagog, terapia pedagogiczna

Żanetta Penkowska

matematyka, informatyka

Stefan Gawin

wychowanie fizyczne

Krystyna Głodowska

edukacja przedszkolna

Judyta Gneba-Borówka

biologia, przyroda, język kaszubski, biblioteka

Danuta Klajn

edukacja wczesnoszkolna, technika, świetlica

Halina Winczewska

edukacja wczesnoszkolna, język kaszubski

Aldona Skorowska

język polski

Maria Klajn

edukacja przedszkolna, pedagog

Joanna Koniuszewska

plastyka

Maciej Lewandowski

edukacja dla bezpieczeństwa

Danuta Makurat

język angielski, logopedia, rewalidacja

Jacek Mielewczyk

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Justyna Pobłocka

muzyka

Iwona Malotka-Trzebiatowska

język angielski, świetlica

Alicja Wenta

edukacja przedszkolna, świetlica

Daniel Stencel

język niemiecki