Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor

Emilia Maszke

Nauczyciele

Emilia Maszke

język polski

Anna Reiter

religia, język kaszubski, doradztwo zawodowe

Sylwia Piotrowska

edukacja wczesnoszkolna, geografia, terapia pedagogiczna

Angelika Wenta

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Spierewka

wdż

Danuta Klajn

edukacja wczesnoszkolna, technika, świetlica

Halina Winczewska

edukacja wczesnoszkolna, język kaszubski

Marta Hodorowicz

język polski, logopedia

Joanna Koniuszewska

plastyka

Danuta Makurat

język angielski, logopedia, rewalidacja

Jacek Mielewczyk

historia, wiedza o społeczeństwie,

Justyna Pobłocka

muzyka, chór

Iwona Pryczkowska

język angielski, świetlica, pedagog specjalny

Alicja Wenta

biologia, przyroda, świetlica, biblioteka

Maria Klajn

edukacja przedszkolna

Kinga Jelińska

język niemiecki

Emilia Szmuda

edukacja przedszkolna

Daria Frąckiewicz

język kaszubski, własna historia i kultura Kaszub

Agnieszka Błaszkowska

pedagog, rewalidacja

Iwona Zinka

matematyka, chemia

Izabela Szymoniak

edukacja przedszkolna, terapia pedagogiczna