Kalendarium

1897 - 1962

1897r. – rozpoczęto budowę szkoły w Lisich Jamach., które należały wówczas do rejonu szkolnego Szklana.
1898r. – utworzenie samodzielnej szkoły. Do rejonu szkolnego należały: Lisie Jamy wraz z wybudowaniami, Długi Kierz z wybudowaniami, Leszczyki, wybudowania Kamienicy Szlacheckiej. Pierwszym nauczycielem był Michał Mischker.
1906r. (15 XI) – wybuch tzw. Strajku szkolnego. Dzieci domagały się nauczania religii po polsku. Trwał 4 tygodnie. Wzięło w nim udział 23 z 109 dzieci. Uczestników strajku ukarano czterema dodatkowymi godzinami zajęć tygodniowo lub aresztem.
1910r. – utworzono w szkole drugi etat nauczycielski. Kierownikiem został Fr. Dłużewski. Salę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela wynajmowano od p. Weise za 300 marek rocznie.
1919/20 – szkoła była zamknięta z powodu choroby zakaźnej.
Do tego czasu kronika szkolna była prowadzona w j, niemieckim.
1920r. – po spaleniu się szkoły w Szklanej znacznie wzrasta liczba uczniów szkoły .Wkrótce szkoła znowu przez dwa lata nie funkcjonuje.
1923r. – w tym roku szkolnym 206 uczniów było nauczanych przez 3 nauczycieli. Szkoła zostaje zaliczona do szkół czteroklasowych.
1925r. – założono szkolną bibliotekę z 82 tytułami.
1927r. – rozpoczęto budowę drugiej sali szkolnej.
1931 r. – zmieniono miejsce boiska szkolnego przylegającego do ogrodu na miejsce , w którym jest obecnie.
1932/33r. – zorganizowano dla 30 bidnych dzieci drugie śniadanie, na które składała się słodzona kawa oraz chleb posmarowany „syropem zgotowanym z cukru i maślanki”.
1934r. (15 X) – wreszcie oddano do użytku nową salę lekcyjną.
1939r. – do tego roku wszystkie ważne wydarzenia w życiu szkoły i kraju łączono z uczestnictwem we mszy św. w kościele parafialnym.
1945r. – w szkole uczy p. Więckowska. Po roku rezygnuje z pracy ze względu na trudne warunki i brak wsparcia ze strony lokalnego środowiska. Szkoła przez rok nie funkcjonuje.
1947/48 – funkcję kierownika szkoły powierzono Florianowi Stolcowi. Do szkoły uczęszcza 200 uczniów, pracuje zaś 2 nauczycieli. Dzięki dobrowolnemu opodatkowaniu Koło Rodzicielskie własnym wysiłkiem wybudowało na piętrze szkoły mieszkania dla 2 nauczycieli.. Warunki pracy są bardzo trudne.
1948/49 – szkoła zyskała 3 nauczyciela. 175 uczniów uczy się w 3 salach na dwie zmiany. Trzecią salę wynajęto od p.Cichoszowej, naprzeciwko szkoły.
1954/55r. – kierownikiem szkoły zostaje Jan Labuda. Budynek przechodzi kapitalny remont.
1957/58r. – na życzenie rodziców w szkole rozpoczęto naukę religii jako przedmiotu nadobowiązkowego. Szkoła i wieś zostały zelektryfikowane.
1961/62r. nauka religii zostaje przeniesiona do sal katechetycznych. Szkoła cały czas przeżywa kłopoty lokalowe, uczniowie siedzą po trzech w ławce. W szkole działa gabinet dentystyczny czynny 5 dni w tygodniu.

1963 - 1981

1963/64r. – do użytku zostaje oddana szkoła w Borzestowie. Długi Kierz wybudowanie zostaje wyłączony z rejonu szkolnego Lisich Jam.
1964/65r. – szkoła posiada 4 izby lekcyjne – 2 w szkole i 2 dzierżawione. W związku z tragiczną sytuacją lokalową zawiązuje się Komitet Budowy Pawilonu (Władysław Warmowski, Franciszek Bałachowski, Kazimierz Cichosz, Zygmunt Młyński), zebrano deklaracje na czyn społeczny. Inicjatywa ta zostaje jednak odrzucona przez władze gromadzkie i powiatowe. Mimo to mieszkańcy nie rezygnują z walki.
1966r. – w związku z oddaniem nowej szkoły w Szklanej część młodszych uczniów opuściła mury naszej szkoły. Szkoła w Lisich Jamach stała się zbiorczą – prawie wszystkie dzieci ze Szklanej po kl. IV będą nadal uczyć się w Lisich Jamach.
1968r. – funkcja kierownika szkoły zostaje powierzona Józefowi Pakurowi
1969/70r. – w szkole wygospodarowano 3 sale lekcyjne, jedna nadal jest dzierżawiona. Cały czas trwa duża rotacja nauczycieli.
1973r. – dyrektorem szkoły został Feliks Marszałkowski.
Szkoła zyskuje lepszy wygląd, prowadzi się wiele prac remontowych i porządkowych, zagospodarowuje obejście szkolne, do szkoły doprowadzono wodę. Kosztem mieszkań nauczycielskich zrezygnowano z wynajmu klasy lekcyjnej, a liczba sal w szkole wzrosła do 6.
1979r. – zakończono kolejny kapitalny remont budynku szkolnego.
1981r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Krystyna Marszałkowska. W szkole nadal prowadzi się wiele prac remontowych, malarskich i porządkowych, do których czynnie włącza się również grono pedagogiczne. Stan techniczny szkoły ulega ciągłemu pogarszaniu. Mimo wszelkich wysiłków widać, że szkoła „się sypie”.

Feliks Marszałkowski

dyrektor szkoły w latach 1973 – 1981

1990 - 1997

1990r. – podjęto inicjatywę budowy nowej szkoły. Powołano Komitet Społeczny w składzie: Władysław Wolski (przewodniczący), Henryk Ramczyk (skarbnik), Kazimierz Lewna,Kazimierz Dułak (członkowie), założono konto w Banku Spółdzielczym Sierakowice, rodzice deklarowali pomoc i środki finansowe, zaczęto gromadzić materiały – żwir, pustaki…

1993/97r. – budowa „nowej” szkoły.

09.1997r. – uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego ono kuchnię szkolną w meble i podstawowy sprzęt AGD.

Nowy budynek szkoły.

Zdjęcie wykonane podczas dorocznego festynu „Swiãto bùlwë”.

2000 - obecnie

2000r. – likwidacja punktu filialnego szkoły w Szklanej
12.06.2002r. – uroczystość nadania szkole imienia ks. Anastazego Sadowskiego.
09.2002r. – funkcję dyrektora szkoły obejmuje Aleksandra Dąbrowska – Konkol
2002r. –  powstała izba pamięci patrona. Początkowo zbiory były bardzo skromne. Stanowiły je głównie pamiątki z wycieczki, którą uczniowie odbyli śladami miejsc  związanych z patronem,  portrety  księdza  „w oczach  dzieci”, Akt Nadania Imienia oraz stare dokumenty pochodzące z czasów pobytu księdza na terenie parafii Wygoda i powiatu kartuskiego.  Co roku izba pamięci wzbogaca się o nowe eksponaty dzięki rodzinie ks. Anastazego Sadowskiego. To od nich szkoła w darze otrzymała pamiątki z domu rodzinnego księdza i zdjęcia.
W szkole urządzono salę regionalną, w której dzięki staraniom nauczycieli regionalistów, zgromadzono dawne narzędzia i sprzęty oraz ceramikę kaszubską. Szczególnego uroku sali dodał wykonany przez rodziców słomiany daszek.
2004r. – oddano do użytku wielofunkcyjne boisko szkolne o asfaltowej  nawierzchni.  Jego budowa  została  sfinansowana  ze środków gminnych, sołeckich i Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.
2005r. – szkoła otrzymała Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie standardu „Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników zapewniają pełną realizację zadań edukacyjnych”.
2006r. – dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej, którą szkoła otrzymała w ramach programu ministerialnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. W jej skład wchodzi: 10 zestawów komputerowych, skaner, drukarka laserowa, zestaw multimedialny oraz komputer przenośny.
12. 2010r. – szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną. Otrzymała  ją w darze od Wójta Gminy Sierakowice. Rok później zakupiono projektor, który został zamontowany na stałe, by ułatwić korzystanie z tablicy. Salę dodatkowo wyposażono w rolety.
05. 2011r. – W ramach projektu „Aktywizacja mieszkańców Gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy szkole powstał piękny plac zabaw.
12.2010r. – od tego czasu trwa sukcesywna wymiana drewnianej i spróchniałej już stolarki okiennej  na plastikową.
07-08. 2011r. – w ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyposażono kuchnię szkolną w meble i podstawowy sprzęt AGD.
12.06.2012 r. – przekazanie i poświęcenie sztandaru szkoły.
wrzesień 2014 r. – wrzesień 2015 r. – budowa sali gimnastycznej. Dodatkowo wykonano częściową wymianę stolarki okiennej, termomodernizację ścian po zachodniej stronie szkoły wraz z nową elewacją, przygotowano parking, zagospodarowano teren przy szkole.
wrzesień 2015 r. – otwarcie oddziału przedszkolnego dla dzieci trzy- i czteroletnich.
14 października 2015 r. – oficjalne i uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.
wrzesień 2017 r. – szkoła ponownie otrzymuje status ośmioklasowej.

Boisko szkolne

Zdjęcie wykonane podczas ewakuacji próbnej w 2017 r.

"Nasz patron"

Praca plastyczna wykonana na konkurs szkolny przez Oskara Jereczek”.