Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, iż od 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy tutejszej szkole.

Zasady rekrutacji określa regulamin umieszczony poniżej. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (58) 684 68 09 lub w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania stosownych wniosków upływa 12 marca 2021 r. do godz. 14:00.

Dokumenty do pobrania