Poczet sztandarowy

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

w roku szkolnym 2020/2021

Wiktoria Markowska, Martyna Lis, Bartosz Brylowski