Poczet sztandarowy

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

w roku szkolnym 2023/2024

Anna Węsierska, Franciszek Pranczk, Julia Garska