Poczet sztandarowy

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

w roku szkolnym 2022/2023

Klaudia Grabowska, Jan Wittka, Nikola Stencel