Poczet sztandarowy

SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO

w roku szkolnym 2021/2022

Alicja Mielewczyk, Samuel Myszk, Karina Treder