Podręczniki w roku szkolnym 2023/2024

30 cze.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I – VIII zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej na ten cel dotacji celowej i przekazanie uczniom na początku roku szkolnego 2023/2024 do rocznego użytkowania.
Natomiast podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice zobowiązani są zakupić we własnym zakresie.