Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022

29 cze.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I – VIII zostaną zakupione przez szkołę z otrzymanej na ten cel dotacji celowej i przekazanie uczniom na początku roku szkolnego 2021/2022 do rocznego użytkowania. Natomiast podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice zobowiązani są zakupić we własnym zakresie.