Dożywianie

Kliknij w interesujący Cię wątek, by uzyskać więcej informacji.

Zasady organizacji dożywiania w szkole i przedszkolach

„DOŻYWIANIE – SYSTEM E-STOŁÓWKA” 

 

Opłaty za dożywianie dokonujemy na dotychczasowych zasadach. 

1.Rodzic wpłaca na rachunek szkoły 73 8324 0001 0000 0361 2000 0590 opłatę za posiłki w terminie do:

do 15.09.2023 r. za miesiąc wrzesień (20 dni- przedszkole, 19 dni –szkoła, kl”0”)

do 25.09.2023 r. za miesiąc październik (22 dni)

2. Rodzic oblicza kwotę na poszczególne miesiące w oparciu o liczbę dni w miesiącu oraz cenę posiłku.

3. Wpłata na rachunek musi być opisana w następujący sposób”

Opłata: „imię i nazwisko ucznia”, „klasa”, „rodzaj posiłku z którego będzie korzystać” (np.: śniadanie, zupa, II danie)

4. Opłata za posiłek wnoszona jest osobno na każdego ucznia tj. jeden przelew na posiłki dla jednego ucznia.

5. Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do daty ww. skutkuje opóźnieniem dwudniowym (dni robocze) w otrzymaniu przez ucznia posiłku.

Przykład:

– wpłata w dniu 31.01.2023 r. spowoduje , że pierwszy posiłek zostanie wydany 03.02.2023 r.

– zlecenie przelewu w sobotę lub niedzielę spowoduje , że uczeń otrzyma pierwszy posiłek we wtorek.

– wpłata w ciągu miesiąca za posiłki – uczeń otrzymuje posiłek z dwudniowym opóźnieniem (dni robocze)

6. Zgłaszanie odmowy korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu odbywa się wyłącznie przez system e-stołówka każdego dnia roboczego do godziny 10.00.

7. Odmowa korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu, o której mowa w pkt 6 skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłków od pierwszego dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia: np.:

– zgłoszenie we wtorek nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od środy,

8. Niedopłatę czy nadpłatę za posiłki w związku z nieobecnością ucznia rodzic widzi w systemie e-stołówka.

9. ZEAS przesyła Szkole każdego dnia zbiorczą listę wpłat wykonanych przez rodziców w danym dniu. Listy będą wysyłane tylko wtedy gdy na rachunku szkoły odnotowane zostaną wpłaty rodziców.

10. Szkoła uiszcza odnotowane wpłaty rodziców w systemie e-stołówka i zatwierdza posiłek dla ucznia na dany miesiąc od dnia otrzymania potwierdzenia wpłaty przez ZEAS.

11. Szkoła odnotowuje w systemie e-stołówka dni wolne od zajęć, w których nie mają być wydawane posiłki w terminie 5 dni roboczych przed ww. dniem.

12. Szkoła do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wykonuje się rozliczenie uzgadnia ilości wydanych posiłków. Uzgodnienie to stanowi podstawę do wystawienia faktury.

 

Ceny posiłków w oddziałach przedszkolnych w szkole (obejmuje oddziały przedszkolne oraz oddział klasy „0”) 

 

Rodzaj posiłku 

 

 

Cena posiłku 

Śniadanie  3,10 zł 
Zupa  3,30 zł 
II danie  4,50 zł 

 

Ceny posiłków w szkole 

 

Rodzaj posiłku 

 

 

Cena posiłku 

Zupa  3,80 zł 
II danie  5,40 zł 

 

 

Pragniemy również poinformować, iż od 01.01.2023 r. uruchamiamy system e-stołówka, który będzie służyć do odmawiania posiłków dla osób, które płacą za dożywianie ( nie dotyczy to posiłków z GOPS-u). Będą widzieli Państwo swoje nadpłaty i niedopłaty. 

Otrzymają Państwo e-mail z linkiem, na który trzeba kliknąć, aby aktywować system. Szczegółowa instrukcja o systemie e-stołówka w poniższym linku:

 

https://splisiejamy.eu/wp-content/uploads/2022/12/Instrukcja-e-Rodzic-lisiejamy.pdf

 

Ważne, aby do 1.01.2023 roku aktywować swoje konto w systemie e-stołówka , ponieważ odmawianie posiłków od stycznia odbywać się będzie wyłącznie przez e-stołówkę.  

Rodzice, których dzieci do tej pory nie korzystały z dożywiania, a chcieliby – muszą zgłosić ten fakt w sekretariacie, podając e-mail, aby aktywować konto w e-stołówce. 

 W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą. 

Informacje GOPS Sierakowice w sprawie dożywiania