Dożywianie

Kliknij w interesujący Cię wątek, by uzyskać więcej informacji.

Kto odpowiada za dożywianie w naszej szkole?

W roku szkolnym 2022/2023 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Cennik.

Jak zapłacić za dożywianie?

Szczegóły dotyczące zasad dokonywania płatności za dożywianie znajdziecie Państwo tutaj: Zasady organizacji oraz Płatność.

Jak uzyskać rekompensatę za posiłek w razie nieobecności dziecka?

Aby uzyskać rekompensatę za posiłek, podczas nieobecności dziecka w szkole należy:

  1. Zgłaszanie odmowy korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu odbywa się wyłącznie e-mailem na adres dozywianie@splisiejamy.eu każdego dnia roboczego do godziny 10.00.

2. Odmowa może być realizowana tylko w przypadku, gdy nieobecność ucznia będzie dłuższa niż jeden dzień.

3. Odmowa korzystania z posiłku w szkole/przedszkolu, o której mowa w pkt 7 skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłków od pierwszego dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia: np.:

– zgłoszenie we wtorek nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od środy,

– zgłoszenie w sobotę lub niedzielę nieobecności ucznia spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od wtorku.

4. Kompensatę posiłków odmówionych w związku z nieobecnością ucznia wykonuje szkoła w następnym miesiącu następującym po miesiącu rozliczeniowym w oparciu o wcześniejsze pisemne zgłoszenie nieobecności , o której mowa w pkt 1.

5. ZEAS przesyła Szkole każdego dnia zbiorczą listę wpłat wykonanych przez rodziców w danym dniu. Listy będą wysyłane tylko wtedy gdy na rachunku szkoły odnotowane zostaną wpłaty rodziców.

Informacje GOPS Sierakowice w sprawie dożywiania