Dodatkowe dni wolne

Informacja o dodatkowych dniach wolnych
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

4 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

5 stycznia 2021 r. (wtorek)

19 marca 2021 r. (piątek)

25 maja 2021 r. (wtorek)

z wyłączeniem klasy VIII

26 maja 2021 r. (środa)

z wyłączeniem klasy VIII

27 maja 2021 r. (czwartek)

z wyłączeniem klasy VIII

1 czerwca 2021 r. (wtorek)

4 czerwca 2021 r. (piątek)

W tych dniach dla chętnych dzieci organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godzinach od 8:30-13:30.