Skład rady rodziców

Katarzyna Damaszk

przewodnicząca

Marta Grota

wiceprzewodnicząca

Magdalena Bronk

skarbnik

Anna Leyk

sekretarz

Monika Walkusz

członek

Teresa Janneck

członek

Natalia Sobisz

członek

Marzena Janneck

członek

Magdalena Miotk

członek

Patrycja Lewna

członek

Sabina Nastała

członek