Ochrona danych osobowych

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Piotr Armatowski
e-mail: SPLisieJamy_RODO@sierakowice.pl

KLAUZULE INFORMACYJNE

Uczniowie

Obowiązek informacyjny realizowany wobec uczniów

Odbiór dziecka

Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób upoważnionych do odbioru dziecka

Wizerunek

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku

Monitoring wizyjny

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z instalacją monitoringu wizyjnego

Kandydaci do pracy

Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów do pracy

Pracownicy

Obowiązek informacyjny dla osoby zatrudnionej – umowa o pracę, zlecenie

PPK

Obowiązek informacyjny dotyczący obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

ZFŚS

Obowiązek informacyjny dotyczący Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kontrahenci

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą kontrahentów

Wynajem hali

Obowiązek informacyjny realizowany w umowie cywilnoprawnej – wynajem hali