Echa dziejów naszych. Cmentarz ewangelicki w Szklanej

O projekcie

W czerwcu 2023 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach napisała projekt „Echa dziejów naszych. Cmentarza ewangelicki w Szklanej” w ramach programu fundacji Orlen „Czuwamy! Pamiętamy!”

W sierpniu otrzymaliśmy grant w wysokości 15 tys. złotych na realizację projektu, który ma na celu upamiętnienie cmentarza, miejsca ważnego z perspektywy historii naszej najbliższej okolicy. W realizację projektu zaangażowano uczniów szkoły, okolicznych mieszkańców, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Drugi Kierz oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Marzëbiónczi”.

Miejsce to zostało uporządkowane, wytyczona została ścieżka, która prowadzić będzie do miejsca, w którym powstanie pomnik z tablicą upamiętniającą dawnych mieszkańców wyznania ewangelickiego.

Projekt miał również na celu ustalenie nazwisk osób spoczywających w tym miejscu, co wysiłkiem wielu osób zostało częściowo wykonane. Naoczni świadkowie ostatnich pochówków na cmentarzu w Szklanej swymi opowieściami w znacznej mierze przyczynili się do zgromadzenia wartościowych informacji o tym miejscu.

Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce 12 kwietnia 2024 r. przy udziale wikariusza Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz proboszczów katolickich sąsiednich parafii pw. św. Jana w Sierakowicach oraz parafii pw. św. Józefa w Wygodzie.

Cmentarz w Szklanej

Cmentarz w Szklanej, wśród mieszkańców zwany cerepiskò, powstał około 1874 roku.

Do tego czasu zmarłych wyznania ewangelickiego z terenu Szklanej, Lisich Jam chowano na cmentarzach w Mirachowie.

8 lipca 1888 powstała parafia ewangelicka w Sierakowicach obejmująca swym zasięgiem 36 wsi, w tym m.in.: Szklaną, Lisie Jamy, Długi Kierz, Leszczynki.

Według ksiąg kościelnych z lat 1888-1902 na cmentarzu tym spoczywają osoby z rodzin m.in.: Onasch, Kumm, Neumann, Senger, Schumann, Franz, Stender, Goldmann, Mach, Westphal, Voss, Sengstoch, Witke, Kehert, Witzki, Jarzombeck, Kluen, Makurath, Rutz, Köllert, Birr, Kluen, Kroggel, Richter.

Z przekazów ustnych wynika, że ostatnie ewangelickie pogrzeby miały miejsce pod koniec II wojny światowej i byli to państwo Szweichler z Długiego Krza oraz dwoje dzieci państwa Sachweh z Leszczynek.

Zeskanuj i zobacz, jak dojechać do cmentarza

Wywiad

Zeskanuj i zobacz rozmowę z panią Jadwigą Cichosz, mieszkanką Szklanej, która wspomina czasy wojenne i pogrzeb ewangelicki, w którym brała udział jako mała dziewczynka.

Zadanie realizowane ze środków Fundacji ORLEN
przez Szkołę Podstawową im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach