Echa dziejów naszych. Cmentarz ewangelicki w Szklanej.

07 wrz.