Aktywna Tablica

17 mar.

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w rządowym programie „Aktywna Tablica”, w ramach którego  otrzymała dwa smart monitory o wartości 17 500 zł, z czego 14 500 zł zostało dofinansowane z programu, a 3 500 zł stanowiło wkład własny.

Pod koniec września nowe smart monitory zostały zainstalowane w dwóch salach dydaktycznych: w oddziale przedszkolnym i w sali klasy V. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu, aby jak najlepiej wykorzystywać nowe pomoce w pracy z dziećmi na zajęciach.

Dodatkowo 13 nauczycieli przez 8 tygodni szkoliło się z wykorzystywania narzędzi TIK na lekcjach w ramach projektu „Lekcja Enter”, który zakończył się przygotowaniem 2 scenariuszy z wykorzystaniem TIK i umieszczeniem ich na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz przeprowadzeniem jednej lekcji obserwowanej na podstawie wybranego scenariusza. Szkolenie odbywało się w formule online, brali w nim nauczyciele z różnych miast Polski. Podczas tego projektu nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi pomysłami na uatrakcyjnienie zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK. Wspólnie pracowali nad rozwiązaniami, planami zajęć, wybierali metody i formy pracy aktywizujące uczniów.

Udział w projekcie „Lekcja Enter” pozwolił naszej szkole spełnić wymagania, jakie niósł za sobą udział w programie „Aktywna Tablica”.

Referencje – Lisie Jamy