Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i do klasy I

07 mar.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach przypomina, iż od 13 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I funkcjonujących przy tutejszej szkole.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych określają regulaminy znajdujące się w zakładce Rekrutacja. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod numerem telefonu (58) 684 68 09 lub w sekretariacie szkoły. Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie w godzinach urzędowania. Ostateczny termin składania stosownych wniosków upływa 24 marca 2023 r. do godz. 14:00.