Zajęcia specjalistyczne

05 wrz.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z 8 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 339) szkoła organizuje dodatkowe zajęcia specjalistyczne, dla uczniów klas I-VIII, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Udział w tego typu zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny.

Od 12 września możliwe jest uczestniczenie w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej. Zajęcia te w wymiarze 127 godzin będą realizowane do 20 grudnia 2022 r. Rodziców/opiekunów zainteresowanych tego typu zajęciami prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym do piątku 9.09.2022 r.

Dyrektor Szkoły