Ślubowanie uczniów kl. I

04 paź.

4 X 2022 r. miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła się błogosławieństwem uczniów i święceniem przyborów szkolnych przez proboszcza parafii Wygoda ks. Krzysztofa Kocha.

Następnie odświętnie ubrani i bardzo przejęci pierwszoklasiści przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych i recytatorskich oraz wiadomości na temat Ojczyzny i zasad zachowania w szkole. Ten egzamin zdali na szóstkę.

Doniosłym momentem uroczystości było złożenie ślubowania. Pierwszaki, przy wsparciu rodziców stojących za ich plecami, z uniesioną dłonią, zgodnym chórem złożyły uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Po czym Dyrektor Szkoły, Pani Emilia Maszke, symbolicznym ołówkiem pasowała ich na uczniów naszej szkoły.

Pierwszoklasiści, z okazji ślubowania, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki przygotowane przez Radę Rodziców. Również uczniowie klasy II wręczyli młodszym kolegom okolicznościowe prezenciki. Na zakończenie uroczystości popłynęły życzenia. Starsi koledzy życzyli pomyślności, udanej nauki i zabaw oraz samych szóstek. Pani Dyrektor gratulowała przyjęcia do społeczności szkolnej i życzyła pierwszakom, aby zawsze były dumą nie tylko dla swoich rodziców, ale też dumą szkoły i ojczyzny.

Po uroczystości odbyło się wspólne spotkanie integracyjne przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Niewątpliwie ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów, a wspominany po latach będzie symbolizował miłe emocje związane z początkiem ich szkolnej kariery.

Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w organizacji tej pięknej uroczystości.

Wychowawca klasy

Halina Winczewska