2021/2022

Wybory do Małego Samorządu Szkolnego

27 wrz.

Od kilku lat w naszej szkole działa Mały Samorząd Szkolny. Tworzą go dzieci z zerówki oraz uczniowie klas I-III. Opiekunem jest p. Halina Winczewska.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny “Tożsamość w obiektywie”

26 wrz.

Regionalna wycieczka do Doliny Jadwigi

23 wrz.

W dniu 23.09.2021 r. uczniowie klas I – III uczęszczający na lekcje j. kaszubskiego wzięli udział w wycieczce regionalnej do zagrody edukacyjnej „Checz” w Dolinie Jadwigi k. Gowidlina.

Czytaj więcej

Sprzątanie Świata

20 wrz.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

16 wrz.